Prof.Dr.
Mehmet Tayfun AMMAN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü